Nyereményjáték

Galaxy Buds 2

Regisztrálj és nyerj!

A regisztrált résztvevők között az esemény végén kisorsolunk egy Samsung Galaxy Buds 2 Pro vezetéknélküli fülhallgatót!

Az előadásokon való aktív részvételért és kérdezésért pedig kisebb nyereményekre tehetnek szert a résztvevők!

Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) vonatkozik a Simonyi Károly Szakkollégium (továbbiakban: Szakkollégium ) által szervezett XX. Simonyi Konferencia (továbbiakban: Esemény ) során folyó nyereményjátékokra (továbbiakban: Játék ).

A Szakkollégium elérhetőségei:

  • 1117 Budapest, Irinyi József utca 42. Schönherz Kollégium 1320-as szoba
  • info@simonyi.bme.hu

Az Esemény helyszíne:

  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának I épülete (1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 2.) (továbbiakban: Egyetem ).

1. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki regisztrált az Eseményre a simonyi-konferencia.eventbrite.com oldalon.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • A Szakkollégium Elnökségének, Szervezeti Bizottságának és Felügyelő Bizottságának tagjai.
  • A rendezvény alatt munkát végző technikai stáb tagjai, vagy lebonyolításban segédkező személyek.
  • Az Esemény szervezői, meghívott előadói és standolói; egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Játék leírása

Az Eseményhez köthető általános nyereményjáték során a Játékos érvényes regisztrációval rendelkezik és leadta jelentkezését az Esemény regisztrációs pultjánál.

Az eseményen való aktív részvételért, illetve az esemény és instagram oldal követéséért további nyerési esélyre tehettek szert, ezek a regisztrációs pultnál aktiválhatók.

3. A Játék időtartama

A Játék időtartama 2023. március 21. 12:00 és 2022. március 21. 18:00 között tart.

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni 2023. március 21. 12:00 és 18:00 között van lehetőség az Egyetem regisztrációs pultjánál.

Egy Játékos mind a négy nyereményjátékban csak egyszer vehet részt.

A nyeremények igénybevehetőségéhez, szükséges lehet a pontos név, személyi igazolvány szám és lakcím megadása.

A Játékos a nyereményjátékban való részvételével elfogadja a Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

5. Nyeremény

A Játékban megnyerhető nyeremények:

  • 3 db 15 000 Forint értékű Media Markt utalvány
  • 1 db 100 000 Ft értékű vezeték nélküli fülhallgató

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

A Szakkollégium vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót, illetve vállalja a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését.

6. Sorsolás

A videó felvétellel rögzített sorsolásra 2023. év március hó 21. napján 19:30-kor kerül sor az Egyetem IB028-as előadótermében.

Az Esemény során történő nyereményjáték sorsolását az Esemény szervezőiből álló sorsolási bizottság végzi.

7. A sorsolás lebonyolítása:

A sorsolás kamera előtt, videofelvétel rögzítésével történik.

A 4 darab nyereményt 4 különböző játékos nyerheti meg, ezért a sorsolások során a már kisorsolt játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

Amennyiben a nyertes nem tartózkodik a helyszínen úgy új nyertes kerül kisorsolásra.

A sorsolás addig tart, amíg a nyeremények nyertesei kisorsolásra kerülnek és ennek megfelelően a sorsolás egyfordulós.

8. A nyeremények átvétele

A nyerteseket minden esetben személyesen értesítjük 2023. 03. 21. 19:30 és 20:00 között az Egyetem IB028-as előadójában.

A nyereménytárgyak átvételére kizárólag az Eseményen van lehetőség 2023. 03. 21. 19:30 és 20:00 között.

Az átvétellel kapcsolatos reklamáció kizárólag a Szakkollégiumnál tehető meg.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe. A Szakkollégiumot semmilyen felelősség nem terheli.

9. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

  • megadott adataik (név, lakcím, személyi igazolvány szám) a Szakkollégium, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szakkollégium minden további engedély, illetve ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig.

Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

A Szakkollégium a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

10. Felelősség kizárás

A pályázatok hiányosságáért (névelírás stb.) értesítési, vagy átvételi késedelemért a Szakkollégium nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szakkollégiumnak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

11. További információk a Facebook követést igénylő feladatról

A játékot semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy kezeli a Facebook, illetve nincs köze a játékhoz. A Facebook mentesítve van minden felelősség alól a játékban résztvevőkkel szemben.

A játék mindenben megfelel a Meta hatályos szabályainak, amely a Facebook Promotions guidelines oldalon megtalálható.

12. További információk az Instagram megosztást igénylő feladatról

A játékot semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy kezeli az Instagram, illetve nincs köze a játékhoz. Az Instagram mentesítve van minden felelősség alól a játékban résztvevőkkel szemben.

A játék mindenben megfelel a Meta hatályos szabályainak, amely a Facebook Promotions guidelines oldalon megtalálható.

13. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és, valamint fényképét a Konferencia weboldalán, Facebook valamint Instagram oldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Játékos a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.